Danh Mục Sản Phẩm

Giày dép da cá sấu

(1,700,000)  1,500,000 Đ

Thắt lưng da cá sấu

Cặp laptop, túi xách da bò

Giày dép da bò

(390,000)  370,000 Đ

ví cầm tay da cá sấu

Ví da cá sấu

VÍ DA BÒ

(130,000)  110,000 Đ
(130,000)  110,000 Đ
(140,000)  110,000 Đ
(180,000)  30,000 Đ
(190,000)  150,000 Đ
(165,000)  125,000 Đ
(185,000)  160,000 Đ

Ví Cầm Tay da bò

(240,000)  210,000 Đ

DÂY LƯNG DA BÒ

(165,000)  160,000 Đ